Seminar z individualnimi konzultacijami

PRIJAVE ZA PREDAVANJE

Kako izdelati kakovosten osnutek sodne odločbe in uspešno opraviti pisni del pravniškega državnega izpita.

PRIJAVA

NOVO! CENA s popustom za trenutno razpisane termine

690 EUR


Za koga je seminar?

Za vse pravnike, ki se želijo čim bolj kvalitetno pripraviti na pisni del pravniškega državnega izpita.
Po noveli Zakona o pravniškem državnem izpitu namreč lahko na PDI poleg dosedanjih sodniških pripravnikov ter pripravnikov volonterjev in preko napotitve delodajalca ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev pristopijo tudi:


osebe, ki so bile v rednem delovnem razmerju v trajanju najmanj 32 mesecev s polnim delovnim časom pri sodnem svetu, sodišču, državnem tožilstvu, državnem pravobranilstvu, odvetniku, notarju, osebi, ki opravlja dejavnost brezplačne pravne pomoči s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje, ali ministrstvu, pristojnem za pravosodje, na pravnih delih po pridobljenem strokovnem naslovu univerzitetni diplomirani pravnik oziroma magister prava,

Podrobno

oziroma:
osebe, ki so bile v rednem delovnem razmerju najmanj 48 mesecev s polnim delovnim časom pri ustavnem sodišču, zakonodajnem organu, v državni upravi in v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, pri pravni fakulteti, visoki pravni šoli ali v pravni osebi na pravnih delih po pridobljenem strokovnem naslovu univerzitetni diplomirani pravnik oziroma magister prava.

Seminar z individualnimi konzultacijami:

PRIPRAVA NA PISNI DEL PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA IZPITA

  • praktični napotki o izdelavi sodnih odločb
  • individualen pristop
  • vaja v pisanju sodnih odločb
  • konzultacije z visoko strokovno usposobljenimi predavatelji
  • konstruktivna kritika izdelanih osnutkov odločb

Predavateljica

Mag. Barbara Nastran

KAZENSKO IN CIVILNO PRAVO

Predavateljico bogati 17 let delovnih izkušenj izključno v pravosodju. Svojo strokovno pot je pričela na kazenskopreiskovalnem oddelku Okrožnega sodišča v Kranju. Med leti 2003 in 2015 je bila sodnica na Okrajnem sodišču v Radovljici in to tako na kazenskem kot civilnem oddelku. V letu 2015 se je podala na samostojno poklicno pot kot odvetnica. Svoje praktične izkušnje je nadgradila tudi z znanstvenim magisterijem na smeri kazenski pravo Pravne fakultete v Ljubljani. Predavateljica ima velik posluh za delo z mladimi ljudmi, saj je bila kot sodnica mentorica številnim pripravnikom, prav tako pa že tri leta s simulacijami glavnih obravnav devetošolce spoznava z delom sodišč. Zaradi svojega prijaznega pristopa in pripravljenosti poslušati druge uspešno opravlja tudi delo mediatorke.

Potek predavanja

PRIJAVA

Mnenja udeležencev

Ne vem sicer, kako bi opravila s PDI, če se seminarja ne bi udeležila, dejstvo pa je, da sem bila že po začetku seminarja veliko bolj mirna. Napak, ki sem jih naredila ob prvih simulacijah, na izpitu nisem ponovila.Po oddani izpitni poli sem vedela, da sem pisni del izpita opravila pozitivno, saj sem dobro bila pripravljena.
V mesecu maju 2016 sem uspešno opravil oba »kolokvija«, torej civilno ter kazensko sodbo. Ob tem pripominjam, da je bila civilna sodba izjemno zahtevna (zakonska subrogacija), ocenjevalka je bila izjemno zadovoljna z mojo odločitvijo ter predvsem obrazložitvijo same odločbe . Kazenska sodba je bila za odtenek »lažja«, klasična lahka telesna poškodba, izvedensko mnenje, modifikacija, brez PPZ. Ne gre spregledati tudi dejstva, da ostali sotrpini niso vsi uspešno opravili kolokvija.

Ob tem bi se mag. Nastran želel iskreno zahvaliti za Vaš angažma, nasvete in vzpodbudne besede tekom priprav, ki so mi zagotovo vlile potrebno samozavest ob opravljanju kolokvija. Ni mi žal, da sem se odločil za majski rok kolokvija, sedaj je to za mano.
Z izvedbo seminarja sem izjemno zadovoljna in je iskreno rečeno presegel vsa moja pričakovanja. Tudi kandidatke in kandidati za pristop k izpitu iščemo dodano vrednost, torej koristne napotke, ki jih ni v učbenikih, govoricah ali forumih. In pri mag. Nastranovi gre natančno za to. Namesto suhoparnega naštevanja sestavin, ki jih mora imeti sodna odločba, smo dobili zlata vredne praktične informacije. Predvsem pa predavateljica s primernim pristopom razblinja strah in famo pred izpitom- strah, za katerega v resnici sploh ni nobene potrebe. Zato si dovoljujem besedo o strokovnosti in izjemnem nivoju Vašega seminarja širiti dalje.