Seminar z individualnimi konzultacijami

PRIJAVE ZA PREDAVANJE

Kako izdelati kakovosten osnutek sodne odločbe in uspešno opraviti pisni del pravniškega državnega izpita.

PRIJAVA

Za koga je seminar?

Za vse pravnike, ki se želijo čim bolj kvalitetno pripraviti na pisni del pravniškega državnega izpita.
Po noveli Zakona o pravniškem državnem izpitu namreč lahko na PDI poleg dosedanjih sodniških pripravnikov ter pripravnikov volonterjev in preko napotitve delodajalca ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev pristopijo tudi:


osebe, ki so bile v rednem delovnem razmerju v trajanju najmanj 32 mesecev s polnim delovnim časom pri sodnem svetu, sodišču, državnem tožilstvu, državnem pravobranilstvu, odvetniku, notarju, osebi, ki opravlja dejavnost brezplačne pravne pomoči s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje, ali ministrstvu, pristojnem za pravosodje, na pravnih delih po pridobljenem strokovnem naslovu univerzitetni diplomirani pravnik oziroma magister prava,

Podrobno

oziroma:
osebe, ki so bile v rednem delovnem razmerju najmanj 48 mesecev s polnim delovnim časom pri ustavnem sodišču, zakonodajnem organu, v državni upravi in v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, pri pravni fakulteti, visoki pravni šoli ali v pravni osebi na pravnih delih po pridobljenem strokovnem naslovu univerzitetni diplomirani pravnik oziroma magister prava.

Seminar z individualnimi konzultacijami:

PRIPRAVA NA PISNI DEL PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA IZPITA

  • praktični napotki o izdelavi sodnih odločb
  • individualen pristop
  • vaja v pisanju sodnih odločb
  • konzultacije z visoko strokovno usposobljenimi predavatelji
  • konstruktivna kritika izdelanih osnutkov odločb

Predavateljica

Mag. Barbara Nastran

KAZENSKO IN CIVILNO PRAVO

Predavateljico bogati 17 let delovnih izkušenj izključno v pravosodju. Svojo strokovno pot je pričela na kazenskopreiskovalnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Med leti 2003 in 2015 je bila sodnica na Okrajnem sodišču v Radovljici in to tako na kazenskem kot civilnem oddelku. V letu 2015 se je podala na samostojno poklicno pot kot odvetnica. Svoje praktične izkušnje je nadgradila tudi z znanstvenim magisterijem na smeri kazenski pravo Pravne fakultete v Ljubljani. Predavateljica ima velik posluh za delo z mladimi ljudmi, saj je bila kot sodnica mentorica številnim pripravnikom, prav tako pa že tri leta s simulacijami glavnih obravnav devetošolce spoznava z delom sodišč. Zaradi svojega prijaznega pristopa in pripravljenosti poslušati druge uspešno opravlja tudi delo mediatorke.

Potek predavanja

PRIJAVA

Mnenja udeležencev

Ne vem sicer, kako bi opravila s PDI, če se seminarja ne bi udeležila, dejstvo pa je, da sem bila že po začetku seminarja veliko bolj mirna. Napak, ki sem jih naredila ob prvih simulacijah, na izpitu nisem ponovila.Po oddani izpitni poli sem vedela, da sem pisni del izpita opravila pozitivno, saj sem dobro bila pripravljena.
Seminar je ravno prav dolg, sploh se lahko tisti, ki je zainteresiran dobi še dodatne naloge. Tudi z vsebino sem bila zelo zadovoljna, saj so na enem mestu podane vse najpomembnejše informacije. Gradivo pa nedvomno koristen pripomoček na pisnem delu PDI.
Na vašem seminarju sem bil prijetno presenečen nad odprtostjo predavateljev. Prejel sem odgovore na prav vsa vprašanja, tudi tista, ki sem jih po elektronski pošti zastavil po koncu seminarja. Hvala za prijaznost tudi administrativnemu osebju.